HOME

1101930_83152200

contact01Onderwijs

Bureau Linden is sterk in het begeleiden van leerkrachten die op een punt in hun loopbaan terecht zijn gekomen dat zij zich willen heroriënteren.

 

 

OVERTONLINDENOver Ton Linden

Bureau Linden is in 1996 gestart door Ton Linden.

 

CONTACTContact

Bureau Linden

Postadres:  De Nobelstraat 36,  5012 JR Tilburg,  06 – 10 94 99 96

E bureaulinden@planet.nl

 

Afspreeklocatie:

MFA De Poorten

Hasseltstraat 194

5046  LP   Tilburg

 

 

 

Bueaulinden03

Het aanbod dat u hier vindt is bedoeld voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en die op zoek zijn naar bezinning en inspiratie in hun werk en in hun leven.

Bureau Linden is sterk in het begeleiden van leerkrachten die op een punt in hun loopbaan terecht zijn gekomen dat ze zich willen heroriënteren. Soms ook vanuit een situatie van ziekte, burn-out en altijd vanuit een behoefte tot herbezinning.

Het onderwijs en de mensen die in dit veld werken, gaan ons aan het hart. Onze insteek in de individuele trajecten zijn de zingevingsvragen die in zulke omstandigheden een belangrijke rol spelen. Vaak kortdurende trajecten waarin helderheid wordt gegeven over wat belangrijk en waardevol is in deze situatie en waarin een duidelijk besluit wordt genomen over ‘hoe nu verder?’

Van werkers in het onderwijs wordt veel gevraagd, zowel vakmatig als persoonlijk. Veel leerkrachten werken met plezier in een hecht team en met een actief bestuur samen vanuit een duidelijke visie: de school moet een plek zijn waar ieder kind zich in allerlei richtingen optimaal en in harmonie kan ontwikkelen. Een plek waar niet ieder kind hetzelfde hoeft te presteren en te bereiken, maar waar ieder kind wél hetzelfde ervaart: leerplezier in een veilige omgeving.

En datzelfde geldt ook voor u als leerkracht. Om dit ideaalbeeld in praktijk te brengen is behoefte aan inspirerende leerkrachten. De praktijk van alledag in het onderwijs staat soms op gespannen voet met dit ideaalbeeld. En uit onderzoek, b.v. van de AOb blijkt dat de werkdruk, het salaris en een gebrek aan carrièreperspectief de voornaamste redenen zijn voor leerkrachten om het onderwijs vaarwel te zeggen. Maar of u nu afscheid neemt van het onderwijs, of omdat u dat niet wil of kan:  Bureau Linden werkt voor leerkrachten en teams die op zoek zijn naar bezinning en inspiratie in hun werk en in hun leven.

Juist voor u werkt Bureau Linden: als u een persoonlijk antwoord wil vinden in uw huidige situatie. De aanpak van Bureau Linden, haar vitaliteit, bezieling en betrokkenheid blijken voor veel leerkrachten en teams doorslaggevend te zijn in hun processen van ontwikkeling en verandering. Omdat Bureau Linden aansluit bij zingevingsvragen en deze niet uit de weg gaat wordt haar werkwijze als inspirerend ervaren.

 

TWEEDE SPOOR

Bureau Linden verzorgt volledige Tweede Spoor trajecten.

Deze trajecten voldoen aan de eisen en voorwaarden van UWV en Participatiefonds.

Vaker werkzaam vanuit een vaststellingsovereenkomst.

In de trajecten is – indien nodig – tevens opgenomen de begeleiding voor het ophalen van rechten op uitkering en bovenwettelijke uitkering.

We zijn werkzaam vanuit Tilburg alsmede op locatie en bij werknemers thuis.

Een eerste oriënterend gesprek is kosteloos.

 

 

 

 

 

 

Deze site is gemaakt door www.lindendesign.nl