INDIVIDUELE BEGELEIDING

UITGANGSPUNTEN

In jezelf ligt de gehele wereld besloten en als je weet hoe je moet kijken en leren, dan sta je voor de deur en de sleutel is in je eigen hand. Geen mens ter wereld kan je die sleutel geven, of kan die deur voor je openen. Dat kun je alleen zelf doen” (Jiddu Krishnamurti)

Deze uitspraak van Jiddu Krishnamurti geeft aan hoe Bureau Linden haar begeleiding inhoud wil geven.

Uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid en de uniciteit van onze cliënten zetten we onze deskundigheid, onze betrokkenheid en ons enthousiasme in: we gaan samen op weg.  Onderweg kunt u gebruik maken van onze jarenlange ervaring, van proviand uit onze rugzak en het kan ook voorkomen dat we voorstellen om een ander paadje te bewandelen omdat daar weer een ander geweldig uitzicht is. Maar: het is uw weg, uw eigen, unieke weg. Wij zijn van mening dat de allereerst taak van de mens is het verwezenlijken van zijn/haar unieke mogelijkheden die nooit eerder vertoond zijn. En niet de herhaling van iets wat een ander, ook al was het de grootste onder ons, reeds heeft gedaan.

Dit idee heeft Rabbi Soesja even voor zijn dood zo uitgedrukt:

In de andere wereld zal mij niet worden gevraagd: “Waarom ben je niet Mozes geweest?” Mij zal worden gevraagd: “Waarom ben je niet Soesja geweest?”

 ONDERWIJS

We zien dat er veel aandacht en energie uitgaat naar praktische en inhoudelijke onderwijsvernieuwingen. En dan denk je soms: Maar hoe staat het met mijn eigen vitaliteit? Hoe zit het met mijn persoonlijke ontwikkeling en is wat ik doe nog wel effectief? Waar blijf ik in het hele vernieuwings/veranderingsverhaal? Wordt hier ook voldoende aandacht en energie aan besteed?

BALANS OPMAKEN

Als u al wat jaren werkzaam bent binnen het onderwijs kunt u behoefte hebben aan een nieuwe afstemming. Of misschien wilt u persoonlijk een balans opmaken: wat wil ik (nog) binnen het onderwijs? Soms is een persoonlijke crisis het keerpunt om op zoek te gaan naar een meer bij je passende manier van leven en werken.

 “Er zijn veel dingen waarvan je gelooft dat ze je doel zijn, en waarnaar je op weg gaat, maar als je ze bereikt hebt, merk je dat ze niet je doel zijn. Er zijn veel dingen die je lijkt te moeten vinden om te weten dat ze niet je doel zijn. Je moet naar vele dingen toegaan om daarna weer te kunnen verder gaan, want ze zijn niet je doel. Misschien is je doel alleen maar een droom bezitten. Misschien moet je daarom vele dingen vinden en ze weer verliezen” (Claude van de Berge)

OORSPRONKELIJK

Bureau Linden biedt haar begeleiding aan voor leerkrachten die werk willen maken van hun eigen functioneren. En die duidelijkheid willen scheppen over wat ze nu eigenlijk willen binnen (of buiten) het onderwijs. De begeleiding is bedoeld voor leerkrachten die weer in contact willen komen met hun oorspronkelijk enthousiasme en dit weer tot leven willen roepen. En voor hen die greep willen krijgen op hun eigen functioneren zonder steeds weer tegen hun grenzen aan te lopen. Grenzen die in het verleden wellicht ook overschreden zijn.

BESTEMMING

De ervaring leert dat begeleiding door Bureau Linden van zowel een loopbaancrisis als een meer algemene vraag naar bestemming nuttig is. Ook is gebleken dat de kwaliteit van werkelijk bevredigende oplossingen en werkelijk doeltreffende en zakelijke resultaten recht evenredig is aan de mate waarin het individu tot persoonlijke bewustwording komt en bereid is te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

KENNISMAKINGSGESPREK

Het is soms niet gemakkelijk om iemand te vragen om je te helpen op je reis. Dat lijkt kwetsbaar en je weet niet of dat wat die ander te bieden heeft ook daadwerkelijk bij je past. Je kunt daar eigenlijk alleen maar achter komen als je die stap zet. In een persoonlijk kennismakingsgesprek kunt u onderzoeken of onze manier van werken bij u past.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: we maken dan een afspraak. Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden