TEAM BEGELEIDING

U kunt Bureau Linden ook inschakelen voor zorgverlening die gericht is op (een deel van) de schoolorganisatie.

Het betreft hoofdzakelijk (dreigende) arbeidsomstandigheden- en welzijnsproblematiek.

Wij kunnen u behulpzaam zijn bij onderzoek en begeleiding:

-      diagnostisch welzijnsonderzoek, om het vermoeden van problematiek te onderzoeken en/of de oorzaken van verzuim op te sporen;

-      begeleiding van (een deel van) het team op het gebied van communicatie, samenwerking, vertrouwen en respect, taakverdeling, omgaan met agressie, problematiek van oudere leerkrachten, etc.;

-      begeleiding van directie en leidinggevenden m.b.t. het aansturen en coachen van het team.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: we maken dan een afspraak.

Aan dit kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.