OPDRACHTGEVERS

ONDERWIJS

Vanaf de oprichting van Bureau Linden in 1996 is gewerkt voor o.a.:

 

Voortgezet onderwijs:

Meerdere scholen van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg

Meerdere scholen van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, Tilburg

Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, Oirschot

 

Primair Onderwijs:

ATO – scholenkring, Rosmalen

Delta Onderwijs, Oosterhout

Jan Ligthartgroep Tilburg, Tilburg

INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda, Breda

Markant Onderwijs, Breda

O2A5, Stichting Openbaar Onderwijs Alblasserwaard-Vijfheerenland, Arkel

Onderwijsstichting Kempenkind, Eersel

Opmaat, Openbaar Onderwijs Midden Brabant, Tilburg

QLIQ Primair Onderwijs, Helmond

REC Midden Brabant, Tilburg

Samenwerkingsstichting Kans&Kleur, Wychen

Scholengemeenschap De Keyzer, Goirle

Stichting “De Korre”, Goes

Stichting Bijzonder Onderwijs Oisterwijk Moergestel (BOOM), Oisterwijk

Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe (CPOB), Tiel

Stichting De Leijestroom, Vught

Stichting Gabriël, ’s-Hertogenbosch

Stichting Katholiek Onderwijs de Beerzen, Oirschot en Spoordonk, (SKOBOS), Oirschot

Stichting Katholiek Onderwijs Haaren (SKOH), Haaren

Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost (SKOTZO), Tilburg

Stichting Koraal Groep, Saltho Onderwijs, Boxtel

Stichting Leerrrijk! te Waalwijk

Stichting Primair, Oss

Stichting Samenwerkingsbestuur Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel  

(SKOPOS), Schijndel

Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg (SSOT), Tilburg

Stichting Tangent, Udenhout

Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de Gemeente

Sint-Michielsgestel (SKIPOS), Sint-Michielsgestel

Xpect Primair, Tilburg

 

BEDRIJFSLEVEN

 

In opdracht is Ton Linden de afgelopen jaren ook werkzaam voor het bedrijfsleven.

Als reïntegratieconsulent bij:

Reïntegratiebedrijf Kliq Experts B.V., Rotterdam en

Bureau Passage, Breda

ten behoeve van arbeidsongeschikten met psychische problemen om hen weer aan een betaalde baan te helpen.

Als consultant en loopbaanadviseur:

Het begeleiden van meerdere groepen werknemers (van 13 tot 66 personen) die vanwege boventalligheid, stoppen van het bedrijf, gedwongen verhuizing van het bedrijf op zoek zijn naar een nieuwe werkkring;

Het begeleiden van individuele personen in het kader van een Individuele Reïntegratie Overeenkomst, o.a. voor

Albert Heyn, Audax,  Bostik Findley, Hero, ING, Janssen de Jong, OZ Verzekeringen.